Kadim Ortadoğu üzerine en yetkin isimlerden biri olan Jacopsen özellikle Asurbilim ve Sümer literatürü konusunda uzmanlaşmış bir bilim adamıdır. Uzun yıllar boyunca Chicago Üniversitesi Doğu Enstitüsü’nde çalıştı, başkanlığını yaptı ve bu kurumun gerçekleştirdiği Irak Keşif Seferi’ne katıldı. 1962’de Harvard Üniversitesi’ne geçen profesör Jacopsen 1974’te emekli olana kadar akademik hizmetlerini orada sürdürdü. Sonrasında bir bilim insanları kuruluşu olan American Oriental Society’nin başkanlığını üstlendi.