G.I Gurdjieff öğretilerinin takipçisi olan Daumal, kendi başına Sanskritçe öğrenip felsefe, bilim, matematik ve tıp alanlarında çalışmalar yaptı. Le Grand Jeu adında, sadece 3 sayı çıkabilen para-sürrealist şiir ve inceleme dergisinin editörlerinden biriydi.