1981 yılında Kütahya’da doğdu. İstanbul’da yaşıyor. Öyküleri çeşitli dergilerde yayımlandı.
İlk öykü kitabı Yerüstünden İlaveler’dir.