(Dr.) Ece SARAÇOĞLU, İstanbul’da doğdu. Lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini İstanbul Üniversitesi Felsefe bö- lümünde, doktora öğrenimini Maltepe Üniversitesi Felsefe bölümünde zaman felsefesi konulu teziyle tamamladı.
Çeşitli felsefe dergilerinde etik, epistemoloji, ontoloji ve 20. yüzyıl felsefesi üzerine araştırma yazıları yazdı. Şu anda zaman felsefesi, ontoloji ve etik üzerine akademik çalışmalarını sürdüren yazarın; ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış akademik makaleleri ve çevirileriyle birlikte, “Bilinç ve Zaman” (2022) ile “Yaşama Felsefesi” (2022) başlıklı iki ayrı kitabı bulunmaktadır.