Öğretim üyesi, yazar ve çevirmen. Loti’yi Anlamak – Pierre Loti’nin Doğusu (2011), Japonya’da Türk İmgesinin Oluşumu (2014), Yerleşik Yabancı Pierre Loti (Gözden geçirilmiş bas- kı, 2018) adlı inceleme kitapları, Maruko’nun Yolculuğu (2019) adlı çocuk kitabı ve Dağın Rüyası (2022) adlı romanın yazarıdır. Haruki Murakami, Yukio Mishima ve Kenzaburo Oe’ninkiler başta olmak üzere Ja- pon edebiyatının seçkin eserlerini Türkçeye çevirmiştir. En Sevilen Japon Masalları (2022) seçkisini hazır- lamıştır. Edebiyat dergilerinde şiirleri, özgün haikuları ve Matsuo Basho, Taneda Santoka’dan haiku çeviri- leri yayımlanmıştır. 2020 yılı Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü’nün sahibidir.